Công cụ tạo CSR Online Cho SSL

Để có được chứng chỉ số SSL, bạn cần phải tạo CSR (Certificate Signing request) và gởi thông tin CSR cho nhà cung cấp mà bạn đăng ký SSL. 123Host cung cấp công cụ tạo CSR online, giúp bạn có thể CSR một cách nhanh chóng.

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào form phía dưới và chọn Generate CSR. Mã CSR và Private key sẽ được hiện lên ngay trên website trong vòng 1 giây. Bạn cần gởi mã CSR cho nhà đăng ký SSL. Mã private bạn cần giữ lại để cấu hình SSL trên web server của mình